Veilig Financieel 

Ouder Worden 


Steunpunt Veilig Financieel Ouder Worden Lokale alliantie Langedijk.

Het voorkómen van financiële uitbuiting van ouderen: de toenemende kwetsbaarheid van deze groep is aanleiding geweest tot het vormen van een lokale alliantie tussen een aantal hulpverleners in en rond Langedijk.De bedoeling van het steunpunt is om samenwerking, een netwerk, te creëren tussen personen die een sleutelpositie innemen binnen verschillende werkvelden. Er bestaat een dringende behoefte aan meer onderling contact en overleg

Een actieve rol hebben als financiële uitbuiting wordt herkend. 

Intensief samenwerken met aangesloten partijen zodat er kortere verbindingen ontstaan.

Vragen over financiële uitbuiting bij ouderen beantwoorden, zowel met betrekking tot preventie/advies als met betrekking tot doorverwijzing en hulpverlening.

Vergroten van de bewustwording in de samenleving ten aanzien van de risico´s op financiële uitbuiting

Verbreding en verdieping van kennis over mogelijkheden om financiële zaken tijdig zo te regelen dat men, ondanks toenemende kwetsbaarheid, toch de regie kan houden.

 Financiële uitbuiting beter signaleren en aanpakken als het toch misgaat.  

De alliantie moet niet alleen leiden tot informatieverstrekking aan ouderen, maar ook aan hulpverleners. De alliantie wil adviseren, begeleiden, verbinden, zodat signalen sneller en efficiënter opgevolgd worden. Zo wordt  voor de doelgroep een laagdrempelig aanspreekpunt gemaakt waarbij betrokkenen niet bij verschillende hulpverleners hetzelfde verhaal hoeven te doen.    

De volgende signalen kunnen duiden op financieel misbruik:

Ø betaalachterstand: huur, energie, rekeningen
Ø geldgebrek
Ø weigeren informatie te geven over financiële omstandigheden
Ø ontbreken van geld en/of goederen
Ø onverklaarbare geldopnames of kosten
Ø verdwijnen van waardevolle spullen
Ø afsluiting van gas en elektra
Ø brieven van incassobureaus  

Ouderen zijn vaak onvoldoende weerbaar in situaties waar sprake is van misbruik. Vereenzaming, afhankelijkheid van maar één mantelzorger of familielid zijn  voorbeelden waar financieel misbruik kan optreden. Door de afhankelijke en geïsoleerde positie is financieel misbruik moeilijk in kaart te brengen. Het platform wil ouderen, organisaties, families en andere betrokkenen de kennis en kunde aanreiken om zo nodig professionele hulp in te schakelen. Ons advies?

Blijf vragen! 
 

Bent u slachtoffer of betrokkene? Bij spoed kunt u altijd contact opnemen met

 Veilig thuis 0800 - 2000


Bent u professional of mantelzorger? Dan kunt u bij spoed contact opnemen met uw leidinggevende of met 

Veilig thuis 0800 - 2000 


 

·