Veilig Financieel 

Ouder Worden 

Onze (netwerk) Partners
U kunt klikken op de bedrijfsnaam dan wordt u doorverwezen naar de betreffende website. 

 

 

Wat als het regelen van uw eigen zaken niet meer lukt ? Dit kan grote gevolgen hebben voor uzelf en uw dierbaren. 
Wij begrijpen als geen ander dat het uit handen geven van de controle een grote stap is.
En wie laat u het dan doen? Gaat het wel goed? Worden mijn belangen wel behartigd?
Zulke vragen worden niet in één dag beantwoord. Wij van Heijne leveren maatwerk, wij nemen de tijd om u te begeleiden in het nemen van deze belangrijke beslissing. Uw belangen zijn leidend. Ons doel en streven is om al uw belangen te behartigen, en om uw financiële situatie gezond te krijgen en te houden. Indien de situatie dit toelaat, streven wij ernaar om u zodanig te begeleiden dat u uw zaken op termijn met kennis en zelfvertrouwen weer kunt overnemen.


 

Stel dat u door ziekte of een ongeval niet meer zelf kunt handelen. Wie neemt dan de beslissingen namens u? En welke wensen en ideeën dient diegene hierbij in acht te nemen?  Deze zaken kunt u vastleggen in een levenstestament.
Een gewoon testament treedt in werking na overlijden van de opsteller van het testament. Een levenstestament is bedoeld voor de situatie dat iemand tijdens zijn leven, door bijvoorbeeld ziekte of ouder worden, niet meer zelf kan handelen. In juridische termen spreekt men dan over wilsonbekwaamheid.
Levenstestament in het kort 
•  U legt uw wensen vast voor het geval u 'wilsonbekwaam' wordt
•  U wijst een gemachtigde aan
•  Zo houdt u toch enigszins de regie in handen

 

 

Wonen Plus Welzijn wil door middel van haar dienstverlening een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving waarin mensen, ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden, op hun eigen wijze en in vertrouwde en veilige omgeving vorm kunnen geven aan hun eigen leven. Het zelf oplossend vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van burgers staat voorop, maar Wonen Plus Welzijn is er tegelijkertijd ook voor kwetsbare mensen met minder vermogen, kracht, of netwerk om zelf de eigen leefsituatie te veranderen. 


Wij komen vaak pas in zicht als het kwaad al is geschied en betrokkenen willen dat er iets met het probleem gebeurt.

 

Wij kunnen dan eventueel de zaak aan rechter voorleggen om te beslissen over het geschil. Wij zullen echter eerst proberen de zaak buiten de rechter om tot een oplossing te brengen. 


Evean 

De zorgverleners komen bij mensen thuis.

 

Tijdens de zorg en de gesprekken die thuis plaats vinden, luistert de zorgverlener naar wat er aangegeven wordt ( Signaleren).

Er wordt door de zorgverlener verwezen naar bijvoorbeeld de notaris om bij voorbaat zaken vast te laten leggen (Preventie).

Wanneer er zorgen zijn over Financieel Veilig Ouder Worden dan gaat de zorgverlener het gesprek aan en verwijst waar nodig door.

 

 Veilig thuis

 

Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn maar je weet het niet zeker. Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar. Veilig Thuis Noord Holland Noord kan bereikt worden op 088-0100502. Het landelijke nummer van Veilig Thuis is 0800-2000. 

 

Gemeente Langedijk

 

Gemeente Langedijk verleent vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein een financiële bijdrage aan het steunpunt 'Veilig financieel ouder worden in Langedijk', dat kwetsbare ouderen wil beschermen tegen financieel misbruik 

 

Mentorschap is er voor mensen die binnen hun netwerk geen belangenbehartiger hebben en niet voldoende in staat zijn zichzelf te vertegenwoordigen op het gebied van zorg en welzijn. Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger en investeert in het persoonlijk contact en een vertrouwensband met de betrokkene. De mentor bezoekt de betrokkene 1 of 2 keer per maand en denkt en handelt in het belang van de betrokkene. 

 

 

 

Zo lang mogelijk meedoen. Daar maken wij ons sterk voor. Daarom komen onze adviseurs bij ouderen en mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit thuis, als zij niet naar de bank kunnen komen. Zij helpen u graag met advies en praktische hulp bij bijvoorbeeld het openen van een betaalrekening, regelen van een volmacht of hulp bij internetbankieren.